wchow
Cờ nhanh: 1452 W5D0L7
Cờ chậm: 1849 W843D77L718)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vanhoang (1784) wchow (1835) 30S
2 lose yank (1702) wchow (1855) 38S
3 win yank (1714) wchow (1843) 37S
4 lose wchow (1854) tomnguyen246 (2001) 28S
5 lose tomnguyen246 (1989) wchow (1866) 16S
6 win vanhoang (1768) wchow (1853) 33S
7 lose nvth_2 (2027) wchow (1864) 53S
8 win wchow (1848) paunt (1868) 36S
9 lose paunt (1852) wchow (1864) 36S
10 lose wchow (1880) chitinh266 (1849) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by wchow, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames