w88dvd
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1582 W529D34L545)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win eaglelucky (1507) w88dvd (1568) 20S
2 win w88dvd (1554) vnp (1499) 84S
3 win vnp (1514) w88dvd (1539) 30S
4 win Chong (1483) w88dvd (1525) 25S
5 draw tokay (1689) w88dvd (1521) 39S
6 win lim99 (1474) w88dvd (1506) 27S
7 lose TTH (1467) w88dvd (1523) 21S
8 win w88dvd (1510) LSEng (1415) 30S
9 lose w88dvd (1522) Adambui (1641) 30S
10 win Adambui (1661) w88dvd (1502) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by w88dvd, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames