vuquangminh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1955 W1121D281L935)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vuquangminh (1969) thiet_hau5 (2006) 12S
2 lose thiet_hau5 (1991) vuquangminh (1984) 19S
3 win vuquangminh (1969) dragon5291 (1940) 63S
4 win vuquangminh (1954) Caothuco255 (1928) 21S
5 win Caothuco255 (1944) vuquangminh (1938) 63S
6 win vuquangminh (1920) chandai9x (1991) 37S
7 lose chandai9x (1977) vuquangminh (1934) 35S
8 lose macdinhthang (1760) vuquangminh (1955) 2S
9 win vuquangminh (1938) anhducmtcn (1985) 35S
10 lose AnhNguyn7 (1881) vuquangminh (1956) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vuquangminh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames