vuaco_1983
Cờ nhanh: 1675 W5333D628L5101
Cờ chậm: 1403 W1942D247L1835)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose xuanhai1994 (1661) vuaco_1983 (1691) 22F
2 lose vuaco_1983 (1708) xuanhai1994 (1644) 27F
3 lose vuaco_1983 (1720) chuthuong (1830) 19F
4 lose vuaco_1983 (1733) chuthuong (1817) 59F
5 win kenkin12 (1713) vuaco_1983 (1718) 22F
6 lose vuaco_1983 (1732) Congloi_1990 (1773) 1F
7 win kenkin12 (1729) vuaco_1983 (1716) 8F
8 lose vuaco_1983 (1730) Mosu_3x (1777) 12F
9 lose Mosu_3x (1762) vuaco_1983 (1745) 10F
10 win vuaco_1983 (1728) henryle1923 (1786) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vuaco_1983, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames