vtc
Cờ nhanh: 1552 W22D4L28
Cờ chậm: 2068 W3702D1083L3558)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Asoka9 (1936) vtc (2043) 29S
2 win vanhoai (2067) vtc (2008) 35S
3 draw vanhoai (2070) vtc (2005) 66S
4 win VoiRung (1971) vtc (1974) 32S
5 win Quang_kna (1806) vtc (1951) 63S
6 draw Quang_kna (1797) vtc (1960) 76S
7 lose vtc (1991) DanDm (2006) 63S
8 draw vtc (1995) Jayden15 (1920) 27S
9 win hieuhp (1846) vtc (1971) 30S
10 lose tieunhan (1924) vtc (2008) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vtc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames