vtc
Cờ nhanh: 1552 W23D4L29
Cờ chậm: 2164 W5093D1412L4749)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vtc (2140) Master105 (2009) 46S
2 win toanle0823 (1907) vtc (2121) 62S
3 lose vtc (2150) DanDm (2187) 21S
4 lose vtc (2176) binh___dinh (2260) 35S
5 win gn30013 (1766) vtc (2165) 27S
6 win vtc (2140) bopchimem (2032) 33S
7 win vtc (2119) hoangc14 (1938) 19S
8 win vtc (2094) GayDanhCho (1989) 49S
9 win trung76ht (1979) vtc (2068) 26S
10 lose vtc (2100) trikinhte25 (2100) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vtc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames