vtc
Cờ nhanh: 1552 W22D4L28
Cờ chậm: 2118 W4557D1278L4315)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vtc (2099) TranTin (1890) 57S
2 win vtc (2076) sothich (1937) 74S
3 lose vtc (2116) BuiThienMenh (1976) 35S
4 win vtc (2096) Bacdau (1908) 35S
5 win vtc (2069) cophonui (1996) 21S
6 win liembhxh (2013) vtc (2039) 42S
7 lose ngocnhan1 (2050) vtc (2072) 57S
8 lose DanDm (2052) vtc (2107) 91S
9 lose Hungdung10 (2123) vtc (2140) 49S
10 win hoanghaisve (1998) vtc (2116) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vtc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames