vtc
Cờ nhanh: 1552 W22D4L28
Cờ chậm: 1906 W3772D1098L3630)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vtc (1943) Bacdau (1853) 30S
2 win vtc (1910) Lebaohan_dn (1932) 43S
3 win vtc (1874) mockiem (1942) 30S
4 draw vtc (1864) LENHHOXUNGG7 (2048) 61S
5 win vtc (1835) krasi1 (1796) 56S
6 win krasi1 (1829) vtc (1802) 80S
7 lose vtc (1837) Bacdau (1779) 19S
8 win Tahungthinh (2053) vtc (1791) 53S
9 win votong34 (1740) vtc (1761) 23S
10 lose HKNguyen1985 (1801) vtc (1792) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vtc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames