vtc
Cờ nhanh: 1552 W22D4L28
Cờ chậm: 2012 W4212D1184L4014)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win BivhhA72 (1864) vtc (1988) 20S
2 draw MinhN4 (1957) vtc (1990) 76S
3 lose vanhoai (2130) vtc (2015) 26S
4 lose vtc (2047) photainam (2032) 81S
5 win MinhN4 (1850) vtc (2026) 52S
6 win vicoma (2163) vtc (1984) 50S
7 lose vtc (2013) sodo (2049) 33S
8 win pdc5452 (2001) vtc (1980) 48S
9 lose rungramamz (2292) vtc (1995) 27S
10 lose nguyenone (1978) vtc (2030) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vtc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames