votongpro
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1805 W43D15L59)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chuteu2010 (2000) votongpro (1826) 31S
2 lose ngappppp (1991) votongpro (1849) 22S
3 lose giaban (1957) votongpro (1876) 28S
4 draw bobenla2000 (1910) votongpro (1874) 4S
5 lose votongpro (1895) cn1830 (2072) 61S
6 win Td1234573 (2006) votongpro (1854) 25S
7 lose chuteu2010 (1974) votongpro (1880) 17S
8 lose chuteu2010 (1952) votongpro (1909) 33S
9 lose votongpro (1928) lebinhctkc (2134) 34S
10 lose kowlooncity (1974) votongpro (1959) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by votongpro, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames