volam_mjhchu
Cờ nhanh: 1873 W963D85L816
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ladykiller (1837) volam_mjhchu (1890) 35F
2 lose volam_mjhchu (1905) hoangk51 (1923) 1F
3 lose DjiSamSoe (1921) volam_mjhchu (1921) 2F
4 lose volam_mjhchu (1953) Phonghaiduon (1859) 51F
5 win volam_mjhchu (1941) Ladykiller (1842) 32F
6 win volam_mjhchu (1927) hongdoan (1881) 54F
7 win volam_mjhchu (1914) BOBY1999 (1826) 30F
8 win volam_mjhchu (1901) HoangDung84 (1822) 40F
9 win granmaster (1817) volam_mjhchu (1888) 72F
10 lose hehehaha (1795) volam_mjhchu (1907) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by volam_mjhchu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames