voky102
Cờ nhanh: 1839 W280D16L266
Cờ chậm: 1889 W839D354L721)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose voky102 (1854) tongky217 (1875) 27F
2 win voky102 (1845) TaiHuynh69 (1619) 32F
3 win keineahnung (1658) voky102 (1835) 46F
4 lose tongky217 (1859) voky102 (1850) 35F
5 lose voky102 (1868) mayrui1001 (1771) 27F
6 win voky102 (1852) tongky217 (1876) 33F
7 win vt1357 (1786) voky102 (1838) 26F
8 draw Mr_Tuyen19 (1874) voky102 (1889) 27S
9 lose Mr_Tuyen19 (1857) voky102 (1906) 1S
10 lose voky102 (1925) Ton_Vu (1797) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by voky102, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames