vnpc_2021
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1906 W150D26L97)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vnpc_2021 (1892) ChoiVuiVe (1845) 39S
2 lose vnpc_2021 (1908) ketui511 (1889) 37S
3 lose nls5591 (1928) vnpc_2021 (1923) 51S
4 draw vnpc_2021 (1923) nls5591 (1928) 59S
5 win vnpc_2021 (1912) richardcc (1756) 30S
6 win vnpc_2021 (1896) nls5591 (1914) 41S
7 win hoaphong (1821) vnpc_2021 (1882) 35S
8 win vnpc_2021 (1867) hoaphong (1836) 23S
9 lose LongBao (1762) vnpc_2021 (1886) 41S
10 win vnpc_2021 (1874) LongBao (1774) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vnpc_2021, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames