vitway
Cờ nhanh: 1645 W675D43L636
Cờ chậm: 1746 W50D7L35)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vitway (1661) tuanscr (1646) 53F
2 win lek8430 (1685) vitway (1644) 16F
3 win thapmacao (1724) vitway (1731) 22S
4 win thapmacao (1740) vitway (1715) 20S
5 win vitway (1626) tuaneuro (1693) 18F
6 win vitway (1612) falcon1 (1560) 40F
7 lose vitway (1629) lakhe (1595) 43F
8 win man333 (1528) vitway (1616) 48F
9 win vitway (1602) man333 (1542) 36F
10 lose Cuong0507 (1533) vitway (1620) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vitway, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames