vinhthinh
Cờ nhanh: 2146 W1019D141L852
Cờ chậm: 2364 W812D169L616)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vinhthinh (2135) lamtungde (1975) 28F
2 lose lamtungde (1954) vinhthinh (2156) 44F
3 lose khoile (2150) vinhthinh (2172) 30F
4 win vinhthinh (2156) khoile (2166) 92F
5 lose jinju (2224) vinhthinh (2170) 37F
6 lose vinhthinh (2185) jinju (2209) 47F
7 lose vinhthinh (2199) ssshengfa (2254) 24F
8 lose hnxuyen (2394) vinhthinh (2209) 31F
9 win vinhthinh (2187) hnxuyen (2416) 28F
10 lose sanfrancisco (2128) vinhthinh (2205) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vinhthinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames