vinhthanh2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1768 W35D2L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vinhthanh2 (1783) ponti (1799) 46S
2 lose ed1099 (1713) vinhthanh2 (1801) 38S
3 win vinhthanh2 (1787) sunseasand (1722) 26S
4 win sunseasand (1736) vinhthanh2 (1773) 24S
5 lose vinhthanh2 (1794) FatHorse (1616) 15S
6 win kycuc (1765) vinhthanh2 (1779) 54S
7 lose lad1510 (1751) vinhthanh2 (1796) 54S
8 lose vinhthanh2 (1813) Bondaica (1759) 17S
9 lose vinhthanh2 (1834) cotuong1919 (1646) 55S
10 win cotuong1919 (1657) vinhthanh2 (1823) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vinhthanh2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames