vietnam4_0
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1807 W251D34L223)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vietnam4_0 (1824) etray (1766) 71S
2 lose etray (1748) vietnam4_0 (1842) 42S
3 win vietnam4_0 (1828) bac2021 (1766) 25S
4 lose bac2021 (1748) vietnam4_0 (1846) 16S
5 lose vietnam4_0 (1863) Mrtay (1829) 20S
6 lose Mrtay (1811) vietnam4_0 (1881) 32S
7 lose QTC (1967) vietnam4_0 (1894) 28S
8 win vietnam4_0 (1877) syhai69 (1936) 29S
9 lose vietnam4_0 (1898) Vitbeoday (1714) 36S
10 win nguyenthong (1991) vietnam4_0 (1879) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vietnam4_0, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames