vietnam2018
Cờ nhanh: 1407 W581D15L744
Cờ chậm: 1456 W625D39L755)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win laoshan (1367) vietnam2018 (1443) 25S
2 win laoshan (1381) vietnam2018 (1429) 24S
3 win giagia1949 (1413) vietnam2018 (1414) 55S
4 lose ongngoaiq9 (1447) vietnam2018 (1429) 102S
5 lose vietnam2018 (1447) KNH77 (1354) 44S
6 win KNH77 (1367) vietnam2018 (1434) 31S
7 win thotho351 (1470) vietnam2018 (1417) 34S
8 win S0983412613 (1430) vietnam2018 (1401) 25S
9 lose bluebird_64 (1449) vietnam2018 (1415) 44S
10 lose huuduc9t (1467) vietnam2018 (1429) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vietnam2018, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames