viet4fun
Cờ nhanh: 1541 W6966D462L6310
Cờ chậm: 1617 W1932D189L1868)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win viet4fun (1524) waxinh (1584) 63F
2 lose viet4fun (1541) pitchboy (1494) 19F
3 win viet4fun (1526) hondas2000 (1513) 27F
4 lose alexander (1502) viet4fun (1543) 70F
5 win viet4fun (1528) alexander (1517) 25F
6 lose NguyenVu_57 (1469) viet4fun (1546) 27F
7 win viet4fun (1532) NguyenVu_57 (1483) 27F
8 lose viet4fun (1549) ctv26 (1510) 23F
9 lose viet4fun (1565) henryle1923 (1559) 72F
10 lose viet4fun (1582) henryle1923 (1542) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by viet4fun, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames