vi_cuong
Cờ nhanh: 2007 W7275D976L7433
Cờ chậm: 1810 W192D18L169)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vi_cuong (2019) michael197 (2131) 20F
2 draw vi_cuong (2013) TaKimAn (2232) 137F
3 win vi_cuong (1996) jake00 (2035) 48F
4 win vi_cuong (1978) niners (2057) 19F
5 win vi_cuong (1961) Chu_Nam (2021) 54F
6 lose vi_cuong (1976) donhungtin (1998) 23F
7 win vi_cuong (1961) dncln (1960) 28F
8 lose vi_cuong (1977) Giet_Vit_1a (1945) 29F
9 lose vi_cuong (1994) ptchoanghai (1939) 45F
10 win vi_cuong (1981) Anhvy_2016 (1894) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vi_cuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames