vdhuynh0505
Cờ nhanh: 1567 W16D0L15
Cờ chậm: 1836 W609D87L647)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vdhuynh0505 (1846) ngocnhan1 (2037) 43S
2 lose vdhuynh0505 (1856) ngocnhan1 (2027) 26S
3 lose trung76ht (1771) vdhuynh0505 (1895) 78S
4 draw trung76ht (1763) vdhuynh0505 (1903) 53S
5 lose nhattan (1814) vdhuynh0505 (1942) 30S
6 lose vdhuynh0505 (1983) dainaokytran (1829) 23S
7 win PhuongDung (1951) vdhuynh0505 (1951) 34S
8 win vdhuynh0505 (1912) PhuongDung (2037) 93S
9 draw vdhuynh0505 (1904) PhuongDung (2045) 48S
10 win vdhuynh0505 (1872) kimphat1960 (1876) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vdhuynh0505, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames