vcvd
Cờ nhanh: 1663 W6224D373L5413
Cờ chậm: 1414 W56D4L63)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vcvd (1674) antra1 (1832) 1F
2 win lazird (1702) vcvd (1657) 1F
3 lose vcvd (1672) lazird (1687) 1F
4 win vcvd (1656) Garylp333 (1666) 1F
5 lose Garylp333 (1650) vcvd (1672) 1F
6 lose dncln (1800) vcvd (1684) 1F
7 lose vcvd (1697) dncln (1787) 1F
8 win Dong_Dau_Da (1558) vcvd (1685) 14F
9 win vcvd (1673) Dong_Dau_Da (1570) 14F
10 win player0x2 (1601) vcvd (1659) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vcvd, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames