vc59
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1796 W12798D1601L12108)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vc59 (1780) hungnhan1965 (1808) 17S
2 win hungnhan1965 (1825) vc59 (1763) 72S
3 lose vc59 (1776) neverthua (1847) 33S
4 win vc59 (1760) quyen52 (1767) 51S
5 win quyen52 (1784) vc59 (1743) 19S
6 lose Onetime (1788) vc59 (1758) 40S
7 win vc59 (1741) Onetime (1805) 46S
8 lose jog888 (1757) vc59 (1756) 32S
9 draw vc59 (1756) jog888 (1757) 32S
10 win Tauke1 (1699) vc59 (1742) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vc59, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames