vc59
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1583 W11882D1416L11317)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose yte (1697) vc59 (1595) 75S
2 win vc59 (1579) xuantoan (1582) 37S
3 lose vc59 (1592) sourgrape (1667) 30S
4 win vxlieu (1619) vc59 (1575) 71S
5 win vc59 (1559) jimmyh (1562) 33S
6 win jimmyh (1579) vc59 (1542) 36S
7 lose vc59 (1553) Taptanh (1705) 48S
8 win vc59 (1537) tinhbanvui (1539) 25S
9 lose tinhbanvui (1523) vc59 (1553) 38S
10 win saigontuan (1586) vc59 (1536) 96S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vc59, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames