vasakitr
Cờ nhanh: 1508 W1D0L1
Cờ chậm: 2170 W481D99L410)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chichxike (2222) vasakitr (2200) 37S
2 lose Y_THIEN_KIEM (2278) vasakitr (2228) 35S
3 lose vasakitr (2255) ketban4p_011 (2327) 32S
4 win vasakitr (2225) cophonui (2200) 26S
5 win vasakitr (2202) sodo (2065) 76S
6 lose vasakitr (2227) NguyenD11 (2336) 20S
7 lose giaban (2077) vasakitr (2270) 25S
8 draw cophonui (2109) vasakitr (2280) 97S
9 lose DanDm (2368) vasakitr (2308) 31S
10 win TieuBang00 (2350) vasakitr (2272) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vasakitr, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames