vanminh09
Cờ nhanh: 1417 W2D0L10
Cờ chậm: 1421 W680D24L729)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vanminh09 (1404) aznblinkers (1457) 28S
2 lose vanminh09 (1419) aznblinkers (1442) 27S
3 lose goovstar (1385) vanminh09 (1436) 77S
4 win vanminh09 (1421) goovstar (1400) 19S
5 lose vanminh09 (1434) caichapchon (1519) 62S
6 win vanminh09 (1419) TCM (1387) 23S
7 lose thanhdao (1424) vanminh09 (1411) 33S
8 lose vanminh09 (1423) Wu (1549) 27S
9 lose vanminh09 (1436) thanhco (1514) 40S
10 lose lotus10 (1486) vanminh09 (1450) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vanminh09, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames