vanlyma
Cờ nhanh: 1999 W56D0L22
Cờ chậm: 2269 W328D35L107)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vanlyma (2294) hahungphi (1912) 22S
2 lose hahungphi (1886) vanlyma (2320) 46S
3 win vanlyma (2315) hahungphi (1891) 76S
4 lose hahungphi (1864) vanlyma (2342) 42S
5 win vanlyma (2328) cuongnghison (2001) 29S
6 win cuongnghison (2016) vanlyma (2313) 60S
7 lose vanlyma (2365) cuongnghison (1964) 38S
8 win vanlyma (2358) cuopbien (1823) 38S
9 win namteo (2023) vanlyma (2344) 30S
10 win vanlyma (2325) thanhsanbg89 (2108) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vanlyma, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames