vanlyma
Cờ nhanh: 2330 W193D9L96
Cờ chậm: 2370 W753D79L261)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chesspro123 (2149) vanlyma (2350) 23S
2 win vanlyma (2328) chesspro123 (2171) 51S
3 draw vanlyma (2337) goldminer (1985) 52S
4 win vanlyma (2331) goldminer (1991) 20S
5 win vanlyma (2323) Tommycao (2041) 32S
6 win Tommycao (2049) vanlyma (2315) 67S
7 win cotuong_cheb (1800) vanlyma (2312) 56S
8 lose peter1980 (1961) vanlyma (2337) 46S
9 lose vanlyma (2360) vietvatvo (2506) 40S
10 win vanlyma (2355) dungtoko (1955) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vanlyma, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames