vanly16
Cờ nhanh: 1455 W35D0L38
Cờ chậm: 1457 W11312D396L10461)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vanly16 (1469) thanhnet (1602) 28S
2 lose PaulPhan (1513) vanly16 (1484) 32S
3 win vanly16 (1471) Tucson71 (1381) 35S
4 win KimBoi (1547) vanly16 (1453) 28S
5 lose moichoi333 (1484) vanly16 (1468) 17S
6 lose vanly16 (1479) kt159 (1623) 31S
7 win vanly (1448) vanly16 (1464) 23S
8 lose giagia1949 (1449) vanly16 (1480) 29S
9 lose vanly16 (1496) CutYouPieces (1491) 45S
10 win anhbadanh (1600) vanly16 (1477) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vanly16, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames