vanly
Cờ nhanh: 1411 W102D0L133
Cờ chậm: 1510 W1331D45L1555)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vanly (1497) vnp (1408) 24S
2 win vanly (1481) TamGia (1503) 25S
3 lose vanly (1497) TamGia (1487) 46S
4 lose vanly (1515) thevinh (1429) 30S
5 lose vanly (1530) NickRico (1562) 44S
6 win vanly (1512) manhha (1596) 16S
7 win vanly (1498) thuongthua (1461) 33S
8 win vanly (1480) raymond723 (1572) 41S
9 lose laoba (1514) vanly (1495) 45S
10 lose vanly (1510) ke57 (1541) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vanly, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames