usa2020
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1625 W334D46L424)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose usa2020 (1604) dchan (1859) 14S
2 lose usa2020 (1605) KahKen (2600) 20S
3 lose usa2020 (1621) ThuyLeThe5 (1901) 16S
4 lose un007 (1836) usa2020 (1631) 44S
5 lose usa2020 (1348) jiahongzhao (1234) 1S
6 lose usa2020 (1363) Tanhang2606 (1650) 1S
7 lose elizabeth (1652) usa2020 (1379) 1S
8 lose usa2020 (1407) ngo1234 (1470) 1S
9 lose benvannguyen (1762) usa2020 (1420) 1S
10 lose usa2020 (1434) benvannguyen (1748) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by usa2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames