uidadau
Cờ nhanh: 1753 W889D21L911
Cờ chậm: 1633 W119D7L104)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vegeta02 (1665) uidadau (1740) 55F
2 win cotuong58 (1705) uidadau (1725) 24F
3 lose uidadau (1742) cotuong58 (1688) 27F
4 win uidadau (1724) Heloyou (1800) 42F
5 lose Heloyou (1786) uidadau (1738) 45F
6 win uidadau (1725) pitchboy (1645) 27F
7 win uidadau (1710) truongpaul (1693) 63F
8 win uidadau (1694) truongpaul (1709) 33F
9 win uidadau (1680) dc46 (1619) 52F
10 lose uidadau (1699) dc46 (1600) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by uidadau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames