uhcutu1233
Cờ nhanh: 1507 W15890D742L17572
Cờ chậm: 1503 W0D1L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win uhcutu1233 (1491) Trungnc1981 (1514) 60F
2 win Trungnc1981 (1531) uhcutu1233 (1474) 49F
3 lose uhcutu1233 (1489) lynguyen (1509) 42F
4 win uhcutu1233 (1472) mailbachdang (1523) 42F
5 lose uhcutu1233 (1487) mailbachdang (1508) 20F
6 lose Dragon0 (1475) uhcutu1233 (1503) 29F
7 win uhcutu1233 (1488) cbchia (1465) 51F
8 lose uhcutu1233 (1505) ntrongm (1469) 32F
9 lose conem (1542) uhcutu1233 (1520) 64F
10 lose uhcutu1233 (1533) Leo2002 (1613) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by uhcutu1233, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames