tyvo999
Cờ nhanh: 1470 W0D0L2
Cờ chậm: 1643 W717D23L657)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tyvo999 (1658) VNCONGHOA (1677) 32S
2 win Trung_Ngo (1564) tyvo999 (1645) 26S
3 win tyvo999 (1631) Trung_Ngo (1578) 31S
4 lose tyvo999 (1648) koocang (1601) 4S
5 lose tyvo999 (1664) stefantam (1652) 74S
6 lose tumobi313nt (1649) tyvo999 (1680) 15S
7 win tyvo999 (1664) tumobi313nt (1665) 38S
8 lose tyvo999 (1686) dule (1456) 18S
9 win dule (1465) tyvo999 (1677) 45S
10 win tyvo999 (1655) hoinha (1862) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tyvo999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames