tyee
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1651 W448D18L406)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Misslynnei (1592) tyee (1637) 22S
2 win tyee (1622) Misslynnei (1607) 24S
3 win tyee (1612) tcc (1428) 32S
4 win tyee (1597) muamua (1585) 26S
5 win birdpint (1524) tyee (1583) 65S
6 win tyee (1568) birdpint (1539) 15S
7 win tyee (1552) tranbinhtttv (1552) 20S
8 win tyee (1535) tranbinhtttv (1569) 45S
9 lose tyee (1551) LungmatABX (1545) 24S
10 win bohoai2020 (1486) tyee (1537) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tyee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames