tuxuong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1900 W10636D1874L9232)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hungbocap (1811) tuxuong (1919) 64S
2 lose Uber (2004) tuxuong (1932) 31S
3 win kb888811 (1894) tuxuong (1917) 30S
4 lose vuong81 (1973) tuxuong (1931) 39S
5 lose tuxuong (1946) vuong81 (1958) 22S
6 win tuxuong (1932) zozo68 (1871) 35S
7 win zozo68 (1885) tuxuong (1918) 48S
8 lose tuxuong (1932) Pt1975 (1973) 13S
9 lose Pt1975 (1958) tuxuong (1947) 18S
10 lose tuxuong (1965) garysu (1884) 11S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuxuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames