tuxe07258
Cờ nhanh: 1900 W703D82L667
Cờ chậm: 2036 W498D141L456)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tuxe07258 (L0C) Cobebe (L0E) 0T
2 lose tuxe07258 (L0C) tttyttt (L0C) 1T
3 lose alfred (L0C) tuxe07258 (L0C) 42T
4 win tuxe07258 (L0A) ahel (L0B) 31T
5 lose Thegioico (L0A) tuxe07258 (L0A) 36T
6 lose tudonghoaMEP (1863) tuxe07258 (1917) 69F
7 lose tuxe07258 (1935) tudonghoaMEP (1845) 29F
8 lose tuxe07258 (1951) ducans (1935) 42F
9 win ducans (1951) tuxe07258 (1935) 52F
10 win holuongnie (1947) tuxe07258 (1919) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuxe07258, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames