tuson2020
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1824 W1375D270L1262)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tuson2020 (1809) LittleRabbit (1777) 23S
2 win tuson2020 (1794) LittleRabbit (1792) 76S
3 win tuson2020 (1772) timvuivoiban (1984) 43S
4 lose tuson2020 (1789) anle54 (1743) 68S
5 lose tuson2020 (1804) Mr_Smith (1822) 73S
6 win tuson2020 (1786) xhzhang09 (1881) 52S
7 win tuson2020 (1775) vanhien99 (1634) 37S
8 win tuson2020 (1763) vanhien99 (1646) 36S
9 win tuson2020 (1750) hhao1995 (1680) 37S
10 win tuson2020 (1730) EU (1876) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuson2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames