tungmeco
Cờ nhanh: 1615 W1403D51L1393
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vitmai (1618) tungmeco (1631) 29F
2 lose tungmeco (1647) KyngheS (1621) 15F
3 win tuanpto (1535) tungmeco (1635) 25F
4 lose mediocre (1642) tungmeco (1651) 55F
5 win cwn (1619) tungmeco (1636) 30F
6 win tungmeco (1622) vitmai (1568) 20F
7 win vitmai (1583) tungmeco (1607) 30F
8 win tungmeco (1591) tungthanhtan (1613) 28F
9 draw tungmeco (1591) ttqqll (1591) 91F
10 lose ttqqll (1575) tungmeco (1607) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tungmeco, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames