tumaytq
Cờ nhanh: 2508 W54D0L1
Cờ chậm: 2741 W108D147L23)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tuy_Tam (2589) tumaytq (2784) 15S
2 win tumaytq (2761) Tuy_Tam (2612) 76S
3 draw tumaytq (2770) Tuy_Tam (2603) 29S
4 draw tumaytq (2781) Tuy_Tam (2592) 49S
5 win tumaytq (2760) ChicKen (2584) 64S
6 draw tumaytq (2765) DaiBangXam (2670) 67S
7 draw tumaytq (2776) Tuy_Tam (2581) 44S
8 win tumaytq (2755) GoldTalent (2583) 43S
9 win Mrabc (2531) tumaytq (2735) 90S
10 win Chess_Time (2284) tumaytq (2499) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tumaytq, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames