tuanvtic
Cờ nhanh: 1681 W181D15L154
Cờ chậm: 1816 W719D123L611)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tuanvtic (1829) Hoctroabc567 (1901) 44S
2 win tuanvtic (1818) duoctam (1668) 53S
3 win cogang (1953) tuanvtic (1798) 29S
4 lose tuanvtic (1810) cogang (1941) 29S
5 win hoangthy1961 (1819) tuanvtic (1794) 36S
6 lose john1927 (1693) tuanvtic (1813) 44S
7 win tuanvtic (1800) john1927 (1706) 31S
8 lose AZ123 (1796) tuanvtic (1816) 58S
9 lose tuanvtic (1833) AZ123 (1779) 24S
10 win JustPlay (1885) tuanvtic (1815) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuanvtic, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames