tuanvp911
Cờ nhanh: 1988 W26774D2149L27435
Cờ chậm: 1560 W4D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win xuangiang (1900) tuanvp911 (1975) 45F
2 win tuanvp911 (1961) xuangiang (1914) 38F
3 win Xiaoyang (1967) tuanvp911 (1945) 21F
4 win medioky (1946) tuanvp911 (1929) 45F
5 win tuanvp911 (1912) medioky (1963) 28F
6 win tuanvp911 (1902) Beneee (1699) 66F
7 lose Beneee (1676) tuanvp911 (1925) 71F
8 win tuanvp911 (1906) hts2 (2016) 45F
9 win tuanvp911 (1892) xterm (1832) 27F
10 lose xterm (1814) tuanvp911 (1910) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuanvp911, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames