tuanendo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2551 W3327D1159L2956)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Vdc1979 (2359) tuanendo (2541) 27S
2 win X_man (2397) tuanendo (2529) 37S
3 win LinhLong8 (2274) tuanendo (2521) 35S
4 win LinhLong8 (2283) tuanendo (2512) 41S
5 win tuanendo (2499) X_man (2412) 39S
6 win tuanendo (2485) X_man (2426) 37S
7 lose tuanendo (2502) X_man (2463) 30S
8 win X_man (2456) tuanendo (2487) 37S
9 win tuanendo (2471) X_man (2472) 48S
10 win tuanendo (2460) Vdc1979 (2318) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuanendo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames