tuan0902454
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1801 W672D316L552)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw LoTus_MuiNe (1917) tuan0902454 (1794) 23S
2 lose tuan0902454 (1823) LoTus_MuiNe (1869) 44S
3 win tuan0902454 (1798) DtD (1696) 50S
4 win MuoiTieu (1708) tuan0902454 (1770) 36S
5 lose tuan0902454 (1796) toixinthua (1888) 27S
6 win LamKyNam1 (1805) tuan0902454 (1762) 25S
7 lose tuan0902454 (1792) kypvt (1811) 29S
8 lose tuan0902454 (1828) Hoicodongda (1762) 79S
9 draw tuan0902454 (1835) Thao_Minh (1707) 57S
10 win whoami (1943) tuan0902454 (1795) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuan0902454, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames