tsn_ics
Cờ nhanh: 1915 W34D1L2
Cờ chậm: 2469 W284D1042L208)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw nnhuynh2 (2450) tsn_ics (2469) 68S
2 win tsn_ics (2455) tyduck (2391) 48S
3 draw tsn_ics (2457) CuuVyHo (2413) 31S
4 draw CuuVyHo (2410) tsn_ics (2460) 39S
5 draw CuuVyHo (2422) tsn_ics (2462) 30S
6 win xoop (2574) tsn_ics (2443) 96S
7 draw xiexie1 (2455) tsn_ics (2443) 52S
8 draw tsn_ics (2443) xiexie1 (2455) 40S
9 draw CuuVyHo (2436) tsn_ics (2443) 58S
10 draw yoyofun (2427) tsn_ics (2443) 9S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tsn_ics, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames