tsmdktrove
Cờ nhanh: 1967 W122D10L96
Cờ chậm: 1960 W2125D296L1925)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tsmdktrove (1975) kiskunkun (1979) 75S
2 win Honda (1900) tsmdktrove (1961) 15S
3 win tsmdktrove (1947) Honda (1914) 30S
4 lose haileo (1861) tsmdktrove (1966) 34S
5 win denise (1802) tsmdktrove (1943) 22S
6 lose OC714 (1723) tsmdktrove (1990) 11S
7 draw kingloo (1897) tsmdktrove (1996) 47S
8 lose duythe (2021) tsmdktrove (2011) 42S
9 lose Hong19555 (2147) tsmdktrove (2023) 19S
10 lose icchanm (1998) tsmdktrove (2058) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tsmdktrove, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames