trungtrung85
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1784 W1793D148L1652)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tranquycap (1720) trungtrung85 (1770) 24S
2 win iknowu (1555) trungtrung85 (1760) 16S
3 win trungtrung85 (1742) KU2003 (1835) 32S
4 lose trungtrung85 (1755) KU2003 (1822) 37S
5 lose trungtrung85 (1770) BPM (1793) 31S
6 lose trungtrung85 (1788) Domadome1 (1698) 19S
7 win Domadome1 (1712) trungtrung85 (1774) 66S
8 lose trungtrung85 (1790) viethabt (1785) 28S
9 lose Banglang1976 (1781) trungtrung85 (1806) 27S
10 lose trungtrung85 (1822) mockiem (1818) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trungtrung85, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames