trumso
Cờ nhanh: 1496 W5D0L5
Cờ chậm: 2279 W352D56L265)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose trumso (1511) yumiko (1535) 16F
2 lose trumso (1526) hankss (1558) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames