trum_mafia
Cờ nhanh: 2431 W47D9L10
Cờ chậm: 2387 W518D680L645)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Trai4Chien (2492) trum_mafia (2381) 44S
2 draw trum_mafia (2374) Trai4Chien (2499) 29S
3 draw Trai4Chien (2507) trum_mafia (2366) 28S
4 draw trum_mafia (2357) Trai4Chien (2516) 31S
5 lose CuuVyHo (2452) trum_mafia (2384) 45S
6 draw trum_mafia (2380) CuuVyHo (2456) 38S
7 lose LyMacSau (2551) trum_mafia (2403) 56S
8 draw LyMacSau (2560) trum_mafia (2394) 35S
9 draw LyMacSau (2571) trum_mafia (2383) 39S
10 draw CuuVyHo (2456) trum_mafia (2379) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trum_mafia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames