trum_mafia
Cờ nhanh: 2527 W51D10L11
Cờ chậm: 2583 W584D978L746)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win famous (2523) trum_mafia (2553) 56S
2 draw trum_mafia (2555) Ninja_trolai (2516) 26S
3 win vuicuoi (1928) trum_mafia (2550) 9S
4 draw DaiBangXam (2613) trum_mafia (2546) 25S
5 draw DaiBangXam (2617) trum_mafia (2542) 22S
6 draw CuuVyHo (2510) trum_mafia (2544) 56S
7 draw CuuVyHo (2508) trum_mafia (2546) 27S
8 draw CuuVyHo (2507) trum_mafia (2547) 85S
9 win trum_mafia (2532) CuuVyHo (2522) 79S
10 lose GG_chess (2708) trum_mafia (2543) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trum_mafia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames