trum_mafia
Cờ nhanh: 2429 W47D10L11
Cờ chậm: 2514 W544D802L685)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trum_mafia (2500) CuuVyHo (2461) 77S
2 draw CuuVyHo (2419) trum_mafia (2505) 50S
3 win CuuVyHo (2449) trum_mafia (2475) 52S
4 draw trum_mafia (2469) LyMacSau (2569) 76S
5 draw trum_mafia (2463) LyMacSau (2575) 76S
6 draw trum_mafia (2456) LyMacSau (2582) 76S
7 draw trum_mafia (2448) LyMacSau (2590) 76S
8 draw trum_mafia (2448) CuuVyHo (2424) 46S
9 draw CuuVyHo (2424) trum_mafia (2448) 54S
10 win trum_mafia (2428) xiexie1 (2564) 112S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trum_mafia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames