trum_bip
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2544 W127D128L106)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Thien_Than (2725) trum_bip (2533) 41S
2 lose trum_bip (2577) VoTinhCuoc (2368) 87S
3 draw HoaiHamHo (2675) trum_bip (2571) 26S
4 draw HoaiHamHo (2682) trum_bip (2564) 28S
5 draw suphutaixuat (2437) trum_bip (2567) 187S
6 lose HoaiHamHo (2626) trum_bip (2597) 54S
7 draw HoaiHamHo (2628) trum_bip (2595) 59S
8 draw OngThan (2788) trum_bip (2584) 154S
9 draw OngThan (2801) trum_bip (2571) 22S
10 draw trum_bip (2570) KinhDoHue (2591) 126S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trum_bip, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames