trinhtansieu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1827 W244D78L169)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Chuyenmoclop (1735) trinhtansieu (1842) 34S
2 lose trinhtansieu (1854) thutrang18 (1854) 20S
3 draw trinhtansieu (1854) hattieu08 (1837) 81S
4 draw trinhtansieu (1854) LongTu_Inala (1836) 33S
5 lose thuacungvui1 (1861) trinhtansieu (1879) 27S
6 draw thutrang18 (1867) trinhtansieu (1879) 48S
7 lose vitwatroi (1867) trinhtansieu (1892) 75S
8 lose Moneymrlook (1876) trinhtansieu (1908) 1S
9 lose Moneymrlook (1858) trinhtansieu (1926) 1S
10 lose trinhtansieu (1937) saigon60 (2100) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trinhtansieu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames