trinhtansieu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1867 W118D47L78)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MuoiTieu (1846) trinhtansieu (1884) 22S
2 win trinhtansieu (1867) toanthuako (1908) 1S
3 lose trinhtansieu (1883) MRCRAZY (1865) 35S
4 win trinhtansieu (1869) phutho2014 (1814) 36S
5 win trinhtansieu (1852) Daingu (1892) 44S
6 win toanthuako (1932) trinhtansieu (1833) 39S
7 lose trinhtansieu (1850) Yuri (1814) 21S
8 win trinhtansieu (1836) tetuu (1783) 23S
9 draw trinhtansieu (1835) vcddvd (1892) 19S
10 draw trinhtansieu (1835) ThanhHuyen28 (1805) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trinhtansieu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames