tram_mien_le
Cờ nhanh: 1989 W709D58L686
Cờ chậm: 1896 W46D4L21)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tram_mien_le (1976) nguoimiennui (1905) 1F
2 win vanthuy61 (1980) tram_mien_le (1960) 77F
3 win phat_tam1 (1926) tram_mien_le (1945) 24F
4 win tram_mien_le (1929) phat_tam1 (1942) 25F
5 win tram_mien_le (1915) abraham2014 (1854) 33F
6 lose abraham2014 (1836) tram_mien_le (1933) 28F
7 win tram_mien_le (1920) toto (1836) 67F
8 win toto (1850) tram_mien_le (1906) 56F
9 win DavidD (1925) tram_mien_le (1889) 32F
10 lose tram_mien_le (1904) DavidD (1910) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tram_mien_le, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames