trainzz
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1967 W12661D1534L11537)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bentcar70 (1824) trainzz (1955) 41S
2 lose trainzz (1976) bentcar70 (1803) 45S
3 win trinhnguyen (1932) trainzz (1961) 26S
4 lose Gohckng (2101) trainzz (1973) 23S
5 lose phamanh59 (1971) trainzz (1989) 26S
6 win trainzz (1973) phamanh59 (1987) 42S
7 win giau9999 (2070) trainzz (1954) 34S
8 lose trainzz (1972) TuanDo (1895) 76S
9 win TuanDo (1909) trainzz (1958) 47S
10 lose trainzz (1973) thuongtuong (1982) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trainzz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames