tragl2002_82
Cờ nhanh: 1646 W1363D62L1322
Cờ chậm: 1706 W611D49L570)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw tragl2002_82 (1647) kchu (1606) 52F
2 draw vothuong88 (1676) tragl2002_82 (1706) 136S
3 lose tragl2002_82 (1720) minh_cothien (1760) 33S
4 win voa2016 (1603) tragl2002_82 (1632) 50F
5 lose Ninhbinh (1677) tragl2002_82 (1647) 62F
6 win tragl2002_82 (1636) namhaingan (1494) 49F
7 win Ong_Nam (1632) tragl2002_82 (1620) 20F
8 win tragl2002_82 (1606) Dennis_DM (1561) 24F
9 draw Dennis_DM (1560) tragl2002_82 (1607) 57F
10 lose tinhdoi33354 (1613) tragl2002_82 (1623) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tragl2002_82, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames