tragl2002_82
Cờ nhanh: 1593 W845D34L826
Cờ chậm: 1602 W488D33L461)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win happy09 (1618) tragl2002_82 (1586) 78S
2 lose co_vo (1629) tragl2002_82 (1601) 29S
3 lose Too (1837) tragl2002_82 (1610) 21S
4 lose Khanhhoang (1640) tragl2002_82 (1608) 28F
5 win tragl2002_82 (1592) A1234B (1607) 33F
6 win A1234B (1624) tragl2002_82 (1575) 37F
7 win tragl2002_82 (1560) tug (1557) 55F
8 draw tug (1557) tragl2002_82 (1560) 50F
9 win hiepvinhtuy (1546) tragl2002_82 (1544) 50F
10 win tragl2002_82 (1528) amiga (1558) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tragl2002_82, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames