tragl2002_82
Cờ nhanh: 1686 W2047D107L1981
Cờ chậm: 1642 W735D61L691)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose funplay (1631) tragl2002_82 (1658) 78S
2 win tragl2002_82 (1646) wwhis (1527) 15S
3 lose Phat1947 (1583) tragl2002_82 (1664) 39S
4 lose ToiLaCoTuong (1812) tragl2002_82 (1698) 33F
5 lose luckyone (1746) tragl2002_82 (1712) 54F
6 lose tragl2002_82 (1727) luckyone (1731) 22F
7 win son5678 (1654) tragl2002_82 (1713) 45F
8 win tragl2002_82 (1699) minh44 (1638) 40F
9 win minh44 (1653) tragl2002_82 (1684) 34F
10 lose tragl2002_82 (1700) duy (1674) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tragl2002_82, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames