tqhtkl
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2191 W90D16L47)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tqhtkl (L0) fighter (L0E) 29T
2 win aami (L0E) tqhtkl (L0E) 3T
3 lose Me0o1987 (L0E) tqhtkl (L0E) 37T
4 win tqhtkl (L0C) belien30 (L0C) 62T
5 win DngN2 (2326) tqhtkl (2149) 14S
6 draw tqhtkl (2138) DngN2 (2337) 43S
7 lose tqhtkl (2151) manhthan01 (2223) 38S
8 lose manhthan01 (2209) tqhtkl (2165) 25S
9 win tqhtkl (2145) A1B2 (2311) 65S
10 lose A1B2 (2300) tqhtkl (2156) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tqhtkl, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames