tqhtkl
Cờ nhanh: 1976 W75D6L45
Cờ chậm: 2174 W178D40L117)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win XuanHong12 (2250) tqhtkl (2156) 31S
2 lose chancuu (2114) tqhtkl (2173) 21S
3 win chancuu (2129) tqhtkl (2158) 50S
4 win hung_chi (2010) tqhtkl (2147) 24S
5 win BinhCR (1995) tqhtkl (2136) 28S
6 win tt (2030) tqhtkl (2123) 23S
7 win tt (2044) tqhtkl (2109) 36S
8 lose Typo (2189) tqhtkl (2137) 22S
9 win Linh_angle (1886) tqhtkl (2128) 13S
10 lose thuadyem (2043) tqhtkl (2147) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tqhtkl, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames