tpthmtcm
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1323 W238D14L308)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tpthmtcm (1303) Dang6 (1442) 45S
2 lose amazone (1545) tpthmtcm (1312) 50S
3 lose Muu (1425) tpthmtcm (1324) 22S
4 lose minhle999 (1476) tpthmtcm (1335) 27S
5 lose tpthmtcm (1347) minhle999 (1464) 22S
6 lose Tam_usa (1480) tpthmtcm (1359) 20S
7 lose tpthmtcm (1372) Tam_usa (1467) 11S
8 lose santos22 (1397) tpthmtcm (1387) 25S
9 win santos22 (1414) tpthmtcm (1370) 21S
10 win whisper (1503) tpthmtcm (1350) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tpthmtcm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames